Original LV Pallas Monogram Aurore Handbag – Brand New

Pallas Monogram Aurore

Showroom Price – BHD 995

Selling at BHD 500

Amwaj, Purses & Wallets, BHD 500 / Original LV  Monogram Aurore Handbag – Brand NewAmwaj, Purses & Wallets, BHD 500 / Original LV  Monogram Aurore Handbag – Brand NewAmwaj, Purses & Wallets, BHD 500 / Original LV  Monogram Aurore Handbag – Brand NewAmwaj, Purses & Wallets, BHD 500 / Original LV  Monogram Aurore Handbag – Brand NewAmwaj, Purses & Wallets, BHD 500 / Original LV  Monogram Aurore Handbag – Brand NewAmwaj, Purses & Wallets, BHD 500 / Original LV  Monogram Aurore Handbag – Brand NewAmwaj, Purses & Wallets, BHD 500 / Original LV  Monogram Aurore Handbag – Brand NewAmwaj, Purses & Wallets, BHD 500 / Original LV  Monogram Aurore Handbag – Brand New