🎉🎊🎡🥧🌺🚢🏊🌈

🇸🇦 *യാമ്പു പുഷ്പ മേള 2019* 🇸🇦

പ്രവാസ ജീവിതത്തിലെ വിരസത ഒഴിവാക്കാനും കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും ഇതാ ഒരു സുവർണാവസരം.

ലക്ഷക്കണക്കിന് പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട്‌ പരവതാനി നിർമ്മിച്ച്‌ ഗിന്നസ്‌ ബുക്കിൽ സ്ഥാനം നേടിയ യാമ്പു പുഷ്പ മേള കാണുവാൻ ഐഡിസി അവസരം ഒരുക്കുന്നു.

*2019 മാർച്ച് 1,2,8,9,15,16,22,23,29,30 തിയ്യതികളിൽ*
( മാർച്ച് മാസത്തിലെ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും ) ജിദ്ധയിലെ ഷറഫിയയിൽ നിന്നും രാവിലെ 7 മണിക്ക് പുറപ്പെടുന്നു...

ഒരാൾക്ക് ചാർജ് 80SR മാത്രം
(Food and Tranportation)

*ഫാമിലികൾക് പ്രത്യേക സൗകര്യം*

ചെങ്കടലിൽ ബോട്ടിങ്ങിനും അവസരം
( ബോട്ടിങ്ങിനു അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ചാർജ് അവരവർ നല്കണം )

*വിശദ വിവരങ്ങൾക്കും ബുക്കിങ്ങിനും വിളിക്കുക*

*0501084419,*
*05726 05201*

*IDC JEDDAH*
Jeddah, Boats, SAR 80 / 🎉🎊🎡🥧🌺🚢🏊🌈  🇸🇦 *യാമ്പു പുഷ്പ മേള 2019* 🇸🇦 പ്ര&#Jeddah, Boats, SAR 80 / 🎉🎊🎡🥧🌺🚢🏊🌈  🇸🇦 *യാമ്പു പുഷ്പ മേള 2019* 🇸🇦 പ്ര&#Jeddah, Boats, SAR 80 / 🎉🎊🎡🥧🌺🚢🏊🌈  🇸🇦 *യാമ്പു പുഷ്പ മേള 2019* 🇸🇦 പ്ര&#Jeddah, Boats, SAR 80 / 🎉🎊🎡🥧🌺🚢🏊🌈  🇸🇦 *യാമ്പു പുഷ്പ മേള 2019* 🇸🇦 പ്ര&#Jeddah, Boats, SAR 80 / 🎉🎊🎡🥧🌺🚢🏊🌈  🇸🇦 *യാമ്പു പുഷ്പ മേള 2019* 🇸🇦 പ്ര&#