media Water dispenser hot/cool/normal -250 SAR
gepass heater - 100 SAR
Microwave oven - 150 SAR
Window AC 1.5 ton - 500 SAR
Gas cylinder - 100 SAR
Dining table with 4 chair - 150 SAR
Study table - 100 SAR
Samsung Smart tv 55" - 2000 SAR