Room sharing po para sa 2 kabayan lamang...Meron ng isa. May gamit na din...Sharing sa kuryente...LIbre na ang net.