Room for Rent pwede rin ang sharing...

Sharing sa Internet, Kuryente at Water...

Malapit sa lahat ng establishment..

3rd St Prince Faisal near Alkhobar Plaza..

tawag lang sa 0565784900 - James UMAC Forwarders
Khobar Rooms Available, SAR 600 / month - Room Available for Kabayan Only Sentro ng Khobar near Rahmaniya, 1 Khobar Rooms Available, SAR 600 / month - Room Available for Kabayan Only Sentro ng Khobar near Rahmaniya, 2