Nice location, in Binh Thanh furnished room for 2 only 2 beds are available, with maximum possible facilities. Shops, and restaurant many many nearby. M;0768081939

Vị trí đẹp, ở Bình Bình được trang bị phòng chỉ có 2 giường, với các tiện nghi tối đa có thể. Cửa hàng, và nhà hàng nhiều gần đó. M;0768081939
Ho Chi Minh City, Bedspace Available, USD 65 / month - Dorm  in room-share ,Ho Chi Minh City, Bedspace Available, USD 65 / month - Dorm  in room-share ,Ho Chi Minh City, Bedspace Available, USD 65 / month - Dorm  in room-share ,Ho Chi Minh City, Bedspace Available, USD 65 / month - Dorm  in room-share ,Ho Chi Minh City, Bedspace Available, USD 65 / month - Dorm  in room-share ,Ho Chi Minh City, Bedspace Available, USD 65 / month - Dorm  in room-share ,Ho Chi Minh City, Bedspace Available, USD 65 / month - Dorm  in room-share ,Ho Chi Minh City, Bedspace Available, USD 65 / month - Dorm  in room-share ,