SAR 300 / month - കൂട്ട ബിൽഡിംഗ്ഗിൽ മലയാളികളുടെ കൂടെ ഒര&#

നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നു പോകുന്ന റൂമിലേക്ക് ഒരു നല്ല ആളെ നോക്കുന്നു...
neat and clean

റൂമിൽ ഫുഡ്‌ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്.

CALL: 0508751153