ខ្ញុំកំពុងស្វែងរកដៃគូការងារនៅក្ន

ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគអេចអេកភីអិលស៊ីអ៊ិនវេសមេនអ៊ិនវេសមេនអ៊ិនវេសមេនអ៊ិនវេសមេនក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមកពីចក្រភពអង់គ្លេស។ បើចាប់អារម្មណ៍
សូមត្រឡប់មកខ្ញុំវិញដោយមានការយល់ព្រមពីអ្នកតាមរយៈអ៊ីម៉ែល៖ ([email protected]) សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខសម្គាល់អ៊ីមែលរបស់យើងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលំអិតបន្ថែម (យល់ព្រម) ([email protected])