ខ្ញុំកំពុងស្វែងរកដៃគូអាជីវកម្មនៅ

ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគស៊ី។ អេស។ អិលភីអិលស៊ីអិលធីឌីអិលធីឌីមកពីចក្រភពអង់គ្លេស។ យើងមានកម្មវិធីទំនេរពីការងារទៅវិញទៅមក
ចាប់អារម្មណ៍ចែករំលែកជាមួយអ្នក។ បើចាប់អារម្មណ៍សូមត្រលប់មកខ្ញុំវិញដោយមានការយល់ព្រមពីអ្នកតាមរយៈអ៊ីម៉ែល៖ ([email protected]) សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខសម្គាល់អ៊ីមែលរបស់យើងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលំអិតបន្ថែម (យល់ព្រម) ([email protected])