Ψάχνω για έναν επιχειρηματικό εταίρο στην Ελλά

CRH PLC RECRUITING OFFICE Plc Διευθυντής Επενδύσεων ΕΤΑΙΡΙΑ Από το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε ένα πρόγραμμα κενής θέσης εργασίας αμοιβαίου ενδιαφέροντος για να μοιραστούμε μαζί σας. Εάν ενδιαφέρεστε, παρακαλώ επανέλθει σε μένα με τη συγκατάθεσή σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ([email protected]) Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου για περισσότερες πληροφορίες ok ([email protected])