මම ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාරික සහකරුවෙකු සොයම&#

සීආර්එච් පීඑල්සී බඳවා ගැනීමේ කාර්යාලය පීඑල්සී ආයෝජන කළමණාකරු සමාගම එක්සත් රාජධානියේ සිට. අපට අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් රැකියා ඇබෑර්තු වැඩසටහනක් ඇත
ඔබ සමඟ බෙදා ගැනීමට කැමැත්ත. උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම්, කරුණාකර ඔබගේ කැමැත්ත ඇතිව විද්‍යුත් තැපෑලෙන් මා වෙත ආපසු යන්න: ([email protected]) වැඩි විස්තර සඳහා අපගේ විද්‍යුත් තැපැල් හැඳුනුම්පත හරහා අප අමතන්න ([email protected])