ខ្ញុំកំពុងស្វែងរកដៃគូអាជីវកម្មនៅ

ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគស៊ី។ អេស។ អេស។ ភី។ ស៊ីអិលធីឌីខបភើរេសិនមកពីចក្រភពអង់គ្លេស។ យើងមានកម្មវិធីទំនេរការងារដែលផ្តល់ចំណាប់អារម្មណ៍ទៅវិញទៅមកដើម្បីចែករំលែកជាមួយអ្នក។ បើចាប់អារម្មណ៍សូមត្រលប់មកខ្ញុំវិញដោយមានការយល់ព្រមពីអ្នកតាមរយៈអ៊ីម៉ែល៖ ([email protected]) សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខសម្គាល់អ៊ីមែលរបស់យើងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀត (ok) ។