3560 - tfittex għarusa f’Malta

Jiena Marcus Anderson mir-Renju Unit li jgħix fil-Malasja, infittex għarusa. kull persuna interessata għandha tikkuntattjani permezz tal-indirizz tal-posta tiegħi
([email protected]).