SAR 125 / month - മലയാളികൾക്ക് റൂം ബെഡ് സ്പേസ് ഒഴിവ്

3ബെഡ്‌റൂം ഫ്ലാറ്റ്
എല്ലാ മാസം റെന്റ് പേയ്‌മെന്റ്
നല്ല ക്ലീൻ റൂം
മെസ്സ് ഞമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്
Wifi, TV, വാഷിംഗ്‌ മെഷീൻ

റൂമിൽ 4 പേർക്ക് ഒഴിവ് ഉണ്ട്.
റൂം ഒറ്റക് ആയും ഒഴിവുണ്ട്..

For inquiry call me.